Friday, 3 February 2012

Sinopsis Kandungan Buku Mendekati Al Qur'an oleh Haji Ahmad Akhyar

Buku Mendekati Al-Quran membincangkan tiga persoalan : Bab Pertama : Tentang bagaimana para sahabat dan generasi awal mendekati Al-Quran . Bab Dua : Sejarah perkembangan Tafsir Al-Quran dan persoalan berkenaan Tafsir . Bab Tiga : Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran menurut Syeikh Muhammad Al-Ghazali, Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Dr.Sholah Al-Khalidi.


Sahabat Usaid bin Al-Hudhair pada suatu malam membaca Al-Quran telah menarik minat para malaikat mendengarnya sehingga malaikat hampir-hampir menzahirkan diri mereka di langit . Maka kelihatan payungan lampu di langit, apakah pada masa kini mungkin berlaku pada mana-mana umat Muhammad SAW kalau membaca Al-Quran ?

Dr.Sholah Abdul Fatah Al-Khalidi membentangkan kunci bagaimana untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran kerana Al-Quran untuk orang yang hidup dan bukan hanya sekadar dibaca pada orang yang telah mati ....

No comments:

Post a Comment